Martes, Marso 27, 2012

Kahalagahan ng Paghinang ng kasanayan sa Mabisang Pagsasalita

Ang isang epektibong magsalita sa harap ng pangkat ng mga tao ay higit na madaling nakakakuha ng respeto ng ibang tao.Samakatuwid,ang isang taong kulang ang kasanayan sa pagsasalita ay mahihirapang ikintal sa isipan ng ibang tao ang kanyang halaga at natatanging katauhan.Pinatutunayan ng kasaysayan kung paanong ang kabiguan maipahayag ang sarili nang efektibo ay kadalasan pa ngang nagbubunga ng pagguho ng mga pangarap na isang tao.Ang mga pangunahing pinunong natanyag sa kasaysayan ng daigdig ay may isang katangiang ipinagkatulad sa isa't-isa.Lahat sila'y may mataas na antas ng kakayahang magpahayag ng ideya na kanilang maging kasangkapan upang umakit ng mga tagahanga at tagasunod.Ang mga pinakamahusay na guro,mga tanyag na tagapamayapa at maging ang mga kilalang rebelde lahat sila'y may maunlad na kasanayang mag-isip at magpahayag sa pananalita sa harap man ng maliliit o malalaking pangkat ng tagapakinig.Ngunit ang kasanayang nagpatanyag at napaunlad sa kanilang lahat ay isang kasanayang maaaring linangin ng sino mang indibidwal sa kanyang sarili.

 Mga Pangangailangan sa Mabisang Pagsasalita

 Ang mabisang komunikasyon ay nakasalalay nang malaki sa mga partisipant nito.Kung gayon,malaki ang inpluwensya ng mabisang pagsasalita sa epektibong proseso ng komunikasyon.Maraming iminumungkahi ang ibang manunulat na di umano'y mga katangiang dapat taglayin ng isang mabisang tagapagsalita.Sa pagtatalakay na ito,nilimita lamang ang mga katangiang iyon sa tatlong pinakabatayan ng iba pa. • KAALAMAN-You cannoy say what you do not know.Kung gayon,upang maging isang epektibong tagapagsalita,kailangang may sapat kang kaalaman hinggil sa iba't-ibang bagay.Kailangang alam mo ang paksa ng isang usapan.Hindi magiging kapani-paniwala kung nahahalata kang parang nangangapa sa iyong pagsasalita sapagkat hindi mo alam o kulang ang iyong kaalaman sa paksang tinalakay.

 • KASANAYAN-Ang pagsasalita ay isa sa apat na makrong kasanayan.Kung gayon,katulad ng iba pang kasanayang pangkomunikasyon,ang pagsasalita ay isang kasanayang maaaring linangin.Minsan,kailangang din maglarawan o mangatwiran o magpaliwanag.Kung gayon,isang pangangailangan ang pagkakaroon ng kasanayan sa paggamit ng mga genre.

 • TIWALA SA SARILI-isa ring mahalagang pangangailangan ang pagkakaroon ng tiwala sa sarili ng isang tagapagsalita.Ang isang taong walang tiwala sa sarili ay karaniwang nagiging kimi o hindi palakibo.Mapilitan man siyang magsalita paminsan-minsan,inilalantad naman ng kanyang panginginig o paninigas o pag-iwas ng tingin,o labis na pagpapawis ang kakulangan niya o kawalan ng tiwala sa sarili.Madalas din silang kabado lalo na sa harap ng pangkat ng tagapakinig o sa harap ng publiko.

Huwebes, Marso 22, 2012

KOMUNIKASYON : DEPINISYON at HALAGA

 Ayon kay Webster ang komunikasyon ay ang akto ng pagpapahayag ng ideya sa pamamagitan ng pasalita o pasulat na paraan.Inilarawan naman nina Greene at Petty,sa aklat nilang Developing Language Skills ang komunikasyon bilang isang intensyunal o konsyus na paggamit ng anumang uri ng simbolo upang makapagpadala ng katotohanan,ideya,damdamin o emosyon mula sa isang indibidwal tungo sa iba.Samakatuwid,ang komunikasyon ay maaaring magamit para sa mabuti o masamang layon.Kapag tinatangka sa komunikasyon ang tuklasin o ihayag ang katotohanan,pagyamanin ang mga aspetong nagpapabuti sa kalidad ng buhay ng tao,ang komunikasyon ay mabuti.Ngunit kapag sinisira o binabaluktot ang katotohanan sa komunikasyon,nililito o nililihis ang mga mamamayan sa kabutihan ang komunikasyon ay masama.

URI  NG PROSESONG PANGKOMUNIKASYON

Ang komunikasyon o pakikipagtalastasan- ay proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mga mensahe sa pamamagitan ng mga simbolikong cues na maaaring berbal o di-berbal.ng pagkakabuklod-buklod tungo sa isang partikular na mithiin.

KOMUNIKASYONG INTRAPERSONAL-ito ay tumutukoy sa komunikasyong pansarili.Sangkot dito ang pag-iisip,pag-alala,at pagdama mga prosesong nagaganap sa internal nating katauhan.

KOMUNIKASYONG INTERPERSONAL-ito naman ay tumutukoy sa komunikasyong nagaganp sa pagitan ng dalawang tao o sa pagitan ng isang tao o maliit na pangkat.Ang uri ng komunikasyong ito ang humuhubog ng ating ugnayan o relasyon sa ating kapwa.

 KOMUNIKASYONG PAMPUBLIKO -ito naman ay tumutukoy sa komunikasyong nagaganap sa pagitan ng isa at malaking pangkat ng mga tao

Martes, Marso 13, 2012


Anu nga ba ang Wika?
Ayon kay Archibalb A.Hill sa kanyang  papel na What is Language? Ang Wika ang pangunahin at pinakaelaboreyt na anyo ng simbolikong gawaing pantao.Ang simbolikong ito ay binubuo ng mga tunog na nalilikha ng aparato sa pagsasalita at isinasaayos sa mga klase at patern na lumilikha sa isang komplikado at simetrikal na istraktura.
                                  MGA TEORYA NG PINAGMULAN NG WIKA
1. Teoryang Bow-wow.Ayon sa teoryang ito,maaaring ang wika raw ng tao ay mula sa panggagaya sa mga tunog ng kalikasan.
2.Teoryang Pooh-pooh.Unang natutong magsalita ang mga tao,ayon sa teoryang ito,nang hindi sinasadya ay napabulalas sila bunga ng mga masisidhing damdamin tulad ng sakit,tuwa,sarap,kalungkutan,takot,pagkabigla at iba pa.
3. Teoryang Yo-he-ho.Pinaniniwalaan ng mga nagmungkahi ng teoryang ito na ang tao ay natutong magsalita bunga diumano ng kanyang pwersang fisikal.
4. Teoryang Ta-ra-ra-boom-de-ay.Ayon sa teoryang ito,ang wika raw ng mga tao ay nag-ugat sa mga tunog na kanilang ililikha sa mga ritwal na ito na kalauna’y nagpapabagu-bago at nilapatan ng iba’t-ibang kahulugan.
5. Teoryang Ta-ta.Ayon naman sa teoryang ito,ang kumpas o galaw ng kamay ng tao na kanyang ginagawa sa bawat partikular na okasyon ay ginaya ng dila at naging sanhi ng pagkatuto ng taong lumikha ng tunog at kalauna’y magsalita.
6.Teoryang Ding-dong.Ayon sa teoryang ito,sa pamamagitan ng mga tunog na nalilikha ng bagay-bagay sa paligid.Ngunit ang teoryang ito ay hindi limitado sa mga kalikasan lamang kungdi maging sa mga bagay na likha ng tao.

Lunes, Marso 12, 2012


Noong  una ko palang pagpasok sa elementarya,ayaw ko na talaga ng Filipino sa kadahilanang lagi nalang akong pinapagalitan ng aking guro at lagi nalang napagbubuntunan ng galit.Pag-akyat ko ng sekondarya ay inis pa rin ako sa Filpino dahil halos wala akong matutunan kasi halos minsan lang sa isang linggo pumasok ang aming guro, kaya Filipino talaga ang pinaka-ayaw kong asignatura.Ng ako’y nasa kolehiyo na,akala ko magiging ayaw ko pa rin ang Filipino pero ng tumagal-tagal na,napagtanto kong gusto ko na pala ito dahil sa aming magaling at mahusay na guro sa nasabing asignatura.Kaya sabi ko sa saril ko, gagayahin ko si Sir!,Filipino rin ang kukunin kong Major. "Alamin mo na ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pumunta."
                                -Genesis 28:15